Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1023 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4149 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

10/1023 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 k 7. 11. 2022

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2022

10/1023 15. 12. 2022
2. bere na vědomí

informaci o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce vůči Sberrbank CZ a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.