Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1024 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4153 ze dne 28. 11. 2022

10/1024 15. 12. 2022
1. rozhodlo

darovat stavbu „SingleTrails – vybudování cyklotras, umístění dřevěných prvků a informačního značení“ umístěnou na pozemcích parc. č. 3915/1, 3915/52, 3915/56, 3915/57, 3915/58, 3915/59, 3915/61, 3915/68 a 3915/69, se všemi součástmi a příslušenstvím, v k. ú. a obci Bílá, ve vlastnictví kraje,

do vlastnictví spolku SKI Vítkovice – Bílá z.s., Bílá 173, Bílá, IČO 70632219,

dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.