Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1026 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4156 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2054 ze dne 3. 9. 2020

10/1026 15. 12. 2022
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 941/71 orná půda,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku PZE č. 941/26, původ parcely Přídělový plán nebo jiný podklad (GP),

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 940/3 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 940/13 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.414.858 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 29.365 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
3. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1051/8 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.543.275 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
4. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1051/31 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 3.011.515 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
5. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1051/34 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.170.565 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
6. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 255/1 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 206.400 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022
7. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1051/14 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 4.427.100 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.