Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1029 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4302 ze dne 12. 12. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/629 ze dne 16. 3. 2022

10/1029 15. 12. 2022
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o smlouvách budoucích uzavíranou mezi krajem, Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00845451 a společností SNOWMANSPORT s.r.o., Rudná 3114/114, Ostrava – Zábřeh, IČO 10708898, v souvislosti s připravovaným projektem „Městečko bezpečí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.