Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1030 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3180 ze dne 30.5.2022

č. 57/4171 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

10/1030 15. 12. 2022
1. rozhodlo

stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2023 ve výši 687.025 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.