Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1031 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

č. 7/669 ze dne 16.3.2022

10/1031 15. 12. 2022
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

 

10/1031 15. 12. 2022
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
4. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
5. rozhodlo

schválit výstup sociální služby domovy se zvláštním režimem, ID 7597602 z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s poskytovatelem BESKYD FM, z.ú., IČO 09470646, Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
6. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytovatelů do sítě dále zařazených dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

 

10/1031 15. 12. 2022
7. rozhodlo

schválit Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

10/1031 15. 12. 2022
8. rozhodlo

uzavřít s organizací Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, poskytující sociální službu domovy se zvláštním režimem, ID 3119505, zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji navyšující kapacitu s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
9. rozhodlo

uzavřít s organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO 00494453, poskytující sociální službu domovy pro seniory, ID 4812353, zařazenou do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji navyšující kapacitu s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

10/1031 15. 12. 2022
10. zmocňuje

radu kraje k rozhodování o uzavírání Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji spočívající v navýšení kapacity sociální služby spojené s povinností dodržet minimální personální standard za podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle vzoru uvedeném v příloze č. 13 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.