Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1032 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4172 ze dne 28. 11. 2022

10/1032 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, na projekt „Podpora při zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob v roce 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1032 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora při zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob v roce 2022“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1032 15. 12. 2022
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace ADRA, o.p.s., IČO 61388122, na projekt „Regionální dobrovolnické centrum MSK“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1032 15. 12. 2022
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Regionální dobrovolnické centrum MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

10/1032 15. 12. 2022
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

10/1032 15. 12. 2022
6. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, v maximální výši 2.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní centrum pro duševní zdraví Třinec“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.