Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1034 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4167 ze dne 28. 11. 2022

10/1034 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2023 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

10/1034 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Senior Pointů, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.