Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1038 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4165 ze dne 28. 11. 2022

10/1038 15. 12. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

10/1038 15. 12. 2022
2. vydává

dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.