koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/104 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/192 ze dne 30. 11. 2020

  2/104                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2021 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

  2/104                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Senior Pointů, vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 15. 1. 2022, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.