Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1046 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4182 ze dne 28.11.2022

10/1046 15. 12. 2022
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

10/1046 15. 12. 2022
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.