Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1047 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4181 ze dne 28.11.2022

10/1047 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.