Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1048 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4183 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

10/1048 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, partnerovi projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, ve výši 1.000.000 Kč, k zajištění financování výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 6. 2023 dle důvodové zprávy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.