Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1049 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4201 ze dne 28.11.2022

10/1049 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi v roce 2022 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení

10/1049 15. 12. 2022
2. bere na vědomí

informaci o prostředcích ze státního rozpočtu poskytnutých dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v roce 2022 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje soukromé organizaci ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o., IČO 05738016, ve výši 32.000 Kč za účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a v mimořádných případech za účelem antigenního testování

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.