koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/105 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 94/8290 ze dne 17. 8. 2020

  č. 3/189 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

  2/105                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 146.539 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“

  2/105                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 15. 6. 2021, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  b)   neposkytnout návratné finanční výpomoci v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.