Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1050 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

10/1050 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 664.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

10/1050 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 217.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Okresní kola soutěží vyhlášená MŠMT ČR pro rok 2023 v okrese Frýdek-Místek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, ve výši 210.200 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Okresní a krajská kola soutěží vyhlášené pro rok 2023 - okres Nový Jičín“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

c)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČO 72071397, ve výši 210.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Okresní a krajská kola soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2023 - Okres Opava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 208.700 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT v r. 2023 v okr. Bruntál“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

e)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 215.500 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění soutěží v zájmovém vzdělávání okresu Karviná pro rok 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024

10/1050 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

a)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.