Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1051 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4208 ze dne 28. 11. 2022

10/1051 15. 12. 2022
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

a)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast Basketbalového klubu Opava v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2022/20023 - přeprava A-týmu HC Oceláři Třinec“; s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, v maximální výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora klubu při reprezentaci kraje v Evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023

d)   Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, IČO 00494780, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „HIP HOP UNITE 2022 WORLD CHAMPS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

e)    POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, ve výši 385.250 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pestrá paměť regionu – vzdělávací putovní výstava Paměti národa pro gymnázia a SŠ v kraji“; s časovou použitelností od 25. 7. 2022 do 30. 12. 2022

f)     MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „10. ročník Soutěžní přehlídky MÚZY Ilji HURNÍKA“, s časovou použitelností od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

10/1051 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČO 09549978, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Krajské atletické akademie Ostrava 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

b)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

c)    CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

 

10/1051 15. 12. 2022
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, IČO 00494780, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČO 75090953, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČO 09549978, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČO 28618734, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

10/1051 15. 12. 2022
4. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje žadateli Česká asociace squashe, z.s., IČO 48132217, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Moravskoslezské squashové akademie 2022“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

10/1051 15. 12. 2022
5. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo smlouvy 01112/2022/ŠMS, uzavřené s příjemcem MFK Karviná a.s., IČO 27795454, jimž se změní příloha č. 1 - rozpočet projektu, dle přílohy č. 24 tohoto materiálu

b)   uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 02548/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Město Orlová, IČO 00297577, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 28. 2. 2023, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.