Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1052 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4202 ze dne 28. 11. 2022

10/1052 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2023 – TJ/SK vyhlášeného Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, včetně výše příspěvků dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

10/1052 15. 12. 2022
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 35.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji v r. 2023 - určeno pro TJ, SK, handicapované sportovce v klubech, sportovní příspěvkové organizace měst a obcí, pro krajské svazy a jejich agendu v SCS a na činnost SCS u MS KO ČUS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, s výjimkou mzdových nákladů, které mohou být uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2024 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.