Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1056 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 38/2652 ze dne 28.2.2022

č. 57/4211 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/941 ze dne 15.9.2022

10/1056 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

žádost subjektu Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace ze dne 17. 10. 2022 o změnu termínu realizace projektu „zaHRAda hrou“ podpořeného v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2022-2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

10/1056 15. 12. 2022
2. rozhodlo

změnit časové použití dotace poskytnuté usnesením zastupitelstva kraje č. 9/941 ze dne 15. 9. 2022 subjektu Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 75075113, uvedenému pod pořadovým číslem 8 u dotačního titulu č. 2 v příloze č. 1 tohoto usnesení, na „1. 7. 2022 – 30. 6. 2023“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.