koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/106 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8501 ze dne 21. 9. 2020

  č. 97/8607 ze dne 12. 10. 2020

  2/106                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci TK PLUS s. r. o., IČO 25310593, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/106                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli TTV Sport Group CZ s.r.o., IČ 05366569, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „12. ročník Czech Tour 2020, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23, Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.