Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1065 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

10/1065 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2021 – říjen 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.