Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1068 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

10/1068 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

„Zprávu o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2022 – listopad 2022“, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.