koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/107 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 98/8659 ze dne 26.10.2020

  2/107                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

  2/107                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4.953 Kč ze stanoveného odvodu 12.080 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

  2/107                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

  2/107                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  částečně prominout § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 26.365 Kč ze stanoveného odvodu 39.540 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

  2/107                         17. 12. 2020
  5. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.