Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/107 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 98/8659 ze dne 26.10.2020

2/107 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

2/107 17. 12. 2020
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4.953 Kč ze stanoveného odvodu 12.080 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

2/107 17. 12. 2020
3. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava, Zimmlerova 2892/45, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75103893, na projekt „Letní stanový tábor 42. přední hlídky Royal Rangers „Tři mušketýři“

2/107 17. 12. 2020
4. rozhodlo

částečně prominout § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 26.365 Kč ze stanoveného odvodu 39.540 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

2/107 17. 12. 2020
5. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 05658977, na projekt „Společně na Slezské Hartě“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.