Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1070 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo kraje

10/1070 15. 12. 2022
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2021 – září 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.