Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1085 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4518 ze dne 20.2.2023

11/1085 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci hlavní budovy spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1085 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 2.317 tis. Kč na rekonstrukci hlavní budovy spolku, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

11/1085 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.