Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1086 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4524 ze dne 20. 2. 2023

11/1086 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 3 Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar v celkové výši 4.000 tis. Kč na humanitární pomoc po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii dne 6. 2. 2023 těmto humanitárním organizacím:

a)    Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, ve výši 1.000 tis. Kč

b)   Charita České republiky,  IČO: 70100969, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, ve výši 1.000 tis. Kč

c)    ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, ve výši 1.000 tis. Kč

d)   Český červený kříž, IČO: 00426547, se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, ve výší 1.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.