Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1087 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4515 ze dne 20. 2. 2023

11/1087 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

         

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.