Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1088 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4525 ze dne 20. 2. 2023

11/1088 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)     žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1088 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2023“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1088 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2022“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č.4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.