Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1109 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4551 ze dne 20.02.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1109 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o předpokládané výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

11/1109 10. 3. 2023
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2023 ve výši povinného procentuálního podílu – maximálně 57,1 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů ve vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023 a to za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů ve vlastnictví kraje a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.