Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1111 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4383 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/620 ze dne 16.3.2022

11/1111 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

11/1111 10. 3. 2023
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.