Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1112 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 23/1481 ze dne 9.8.2021

č. 51/3580 ze dne 29.8.2022

č. 58/4257 ze dne 12.12.2022

č. 62/4556 ze dne 20.2.2023

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 18/1824 ze dne 25.2.2016

č. 9/864 ze dne 15.9.2022

11/1112 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informace o postupu přípravy procesů na základě nichž bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících a zajištění provozního souboru Bruntálsko a provozního souboru Osoblaha, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
2. rozhodlo

o závazku v odhadované max. výši 899.719.920 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Bruntálsko na území Moravskoslezského kraje od 12/2025 do 12/2031, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
3. rozhodlo

 

o závazku v odhadované max. výši 132.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Osoblaha na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2033, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
4. rozhodlo

 

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Olomouckým krajem, sml. ev. č. 04451/2022/DSH, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“

 

 

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.