Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1113 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4391 ze dne 16. 1. 2023

11/1113 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané výši 32.375,28 tis. Kč k zajištění financování části nadlimitní veřejné zakázky „Dodání sanitních vozidel“, organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, a to na rok 2024, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.