Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1114 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4569 ze dne 20. 2. 2023

11/1114 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí, dle předloženého materiálu

11/1114 10. 3. 2023
2. schvaluje

dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1114 10. 3. 2023
3. vydává

dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.