Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1116 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4565 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4089 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1116 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1116 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1116 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.