Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1127 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4605 ze dne 20.2.2023

č. 45/3115 ze dne 30.5.2022

č. 49/3415 ze dne 18.7.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/755 ze dne 16.6.2022

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1127 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023 - 2025 ve výši 35.000.000 Kč dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ v maximální výši 100.430 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11/1127 10. 3. 2023
5. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

11/1127 10. 3. 2023
6. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 2. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 270.000.000 Kč“ na „ve výši 305.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
7. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 2. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 75.000.000 Kč“ na „ve výši 95.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.