Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1130 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4102 ze dne 28.11.2022

č. 62/4580 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1130 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1130 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2023 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.