Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1131 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1135 ze dne 31.5.2021

č. 62/4578 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/304 ze dne 17.6.2021

11/1131 10. 3. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z programu INTERREG V-A SK-CZ, s Ministerstvem investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, IČ 50349287, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.