Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1132 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4595 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1132 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1132 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI a čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1132 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

11/1132 10. 3. 2023
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.128.650 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.