Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 10/1138 ze dne 13. 12. 2018

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4623 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

10/1138 13. 12. 2018
1. schvaluje

14. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.