Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1146 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

k usnesení rady kraje

č. 62/4576 ze dne 20.2.2023

11/1146 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Nové Heřminovy, IČO 00846538, ze dne 24.01.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1146 10. 3. 2023
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 obci Nové Heřminovy, IČO 00846538, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem Rekonstrukce obecního objektu v Nových Heřminovech ve výši 1.800.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.