Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1147 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3600 ze dne 29. 8. 2022

č. 57/4123 ze dne 28. 11. 2022

č. 62/4588 ze dne 20. 2. 2023

11/1147 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    obec Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    společnosti Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1147 10. 3. 2023
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 a Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

11/1147 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02245/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02127/2022/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05393/2022/RRC se společností Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.