Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1149 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4586 ze dne 20. 2. 2023

č. 62/4612 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1149 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ ve výši 10.000.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
6. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ v celkové výši 10.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 560.000 Kč a neinvestiční část ve výši 9.440.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
7. bere na vědomí

žádost Krajiny břidlice, z. s., IČO 08581916, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 250.000 Kč na projekt „Národní geopark Krajina břidlice“

11/1149 10. 3. 2023
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajině břidlice, z. s., IČO 08581916, ve výši 250.000 Kč, na projekt „Národní geopark Krajina břidlice“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto spolkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace spolku Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČO 05858861, na projekt „Veřejné tábořiště Mezina, Slezská Harta“ ve výši 1.300.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
10. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci ve výši 1.300.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Veslařský klub Sl. Harta, na projekt „Veřejné tábořiště Mezina, Slezská Harta“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.