Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1151 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4617 ze dne 20. 2. 2023

11/1151 10. 3. 2023
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, následující nemovitý majetek:

část pozemku parc. č. 813/11 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 5179 m2,

části pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 822/249 ostatní plocha o výměře 3362 m2 a pozemek parc. č. 822/250 ostatní plocha o výměře 935 m2,

část pozemku parc. č. 1340/9 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 1764 m2,

část pozemku parc. č. 1469/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 1539 m2,

pozemek parc. č. 813/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/69 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/139 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/63 ostatní plocha,

včetně všech součástí těchto nemovitých věcí, zejména komunikací umístěných na pozemcích a sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení dle předloženého materiálu,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to od 1. 4. 2023 včetně

11/1151 10. 3. 2023
2. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, následující nemovitý majetek:

část pozemku parc. č. 867/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1773-66/2021 potvrzeným katastrálním úřadem dne 15. 10. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 867/8 ostatní plocha o výměře 1686 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to od 1. 4. 2023 včetně

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.