koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/116 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/215 ze dne 30. 11. 2020

  2/116                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/116                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout individuální účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, v celkové výši 543.000 Kč na realizaci projektu Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021, s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 26. 2. 2021, z toho neinvestiční část dotace ve výši 313.100 Kč a investiční část dotace ve výši 229.900 Kč, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.