Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1164 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4635 ze dne 20.2.2023

11/1164 10. 3. 2023
1. rozhodlo

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2023 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1164 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

11/1164 10. 3. 2023
3. rozhodlo

stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.