Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1167 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

č. 41/2806 ze dne 28.3.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

11/1167 10. 3. 2023
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb domovy pro seniory, ID 8054979, domovy se zvláštním režimem, ID 2542793, a denní stacionáře, ID 9809231, do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, pověřit předmětné služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s organizací Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, IČO 17518075, smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1167 10. 3. 2023
2. rozhodlo

schválit Dodatek č. 10 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.