koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/117 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/204 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1882 ze dne 5. 3. 2020

  2/117                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01192/2020/ŠMS, uzavřené s příjemcem HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, se sídlem Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.