Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/117 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/204 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1882 ze dne 5. 3. 2020

2/117 17. 12. 2020
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01192/2020/ŠMS, uzavřené s příjemcem HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, se sídlem Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.