Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1183 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4664 ze dne 20. 2. 2023

11/1183 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu ARVEN - Akademie rozvoje venkova, z.s., ze dne 16. 11. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1183 10. 3. 2023
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.000.000 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu pro financování akce rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

11/1183 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje subjektu ARVEN - Akademie rozvoje venkova, z.s., IČO 27038254, na projekt Implementace adaptační strategie MSK ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 845.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 155.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2023 do dne 29. 4. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.