Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1185 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

11/1185 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)    informaci o rezignaci Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru pro dopravu

b)   informaci o rezignaci paní Ivany Váňové, MBA z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

c)    informaci o rezignaci Ing. Jaromíra Výtiska z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

11/1185 10. 3. 2023
2. volí

a)    Mgr. Richarda Vereše, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro dopravu

b)   Jaroslava Perůtku, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

11/1185 10. 3. 2023
3. volí

Ing. Pavla Staňka, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro tělovýchovu a sport

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.