Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 11/1186 ze dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 35/2409 ze dne 7.2.2022

č. 40/2714 ze dne 14.3.2022

č. 61/4498 ze dne 6. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/55 ze dne 17.12.2020

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1186 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o uzavření smluv pro zabezpečení provozu informačního systému digitální technické mapy Moravskoslezského kraje s Plzeňským krajem, IČO 70890366 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, dle předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.